รฟม. แจ้งปิดช่องจราจรถนนศรีนครินทร์ ดำเนินการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจรชั่วคราวบนถนนศรีนครินทร์ บริเวณธนาคารกรุงไทย ถึง บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ หัวหมาก เพื่อดำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

การปิดช่องจราจรชั่วคราวดังกล่าว เป็นการปิด 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) ฝั่งขาออก เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะช่วงกลางคืน ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของสภาพจราจรในขณะนั้นประกอบกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 30 ตุลาคม 2561 โดยในระยะแรกจะเริ่มต้นทำการปิดช่องจราจร ตั้งแต่บริเวณธนาคารกรุงไทย ถึง ซอยศรีนครินทร์ 1 ระยะทาง 200 เมตร และจะขยายการปิดช่องจราจรเป็นระยะๆ ช่วงละ 200 เมตร จนสิ้นสุดที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ หัวหมาก

อนึ่ง การปิดช่องจราจรเพื่อดำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555

Leave A Comment